Wat hebben we in oktober 2018 genoten van de voorstelling ‘Merakels fan Nijlân’! Op diverse plekken in de kerk werden verhalen uit het boek van Sytse ten Hoeve uitgebeeld. Bezoekers (ook veel dorpsgenoten) kwamen in delen van de kerk waar ze nog nooit waren geweest. Dat riep vragen op over de geschiedenis van ruimten en voorwerpen.

Het resultaat is dat u – om te beginnen – zondag 10 maart a.s. de gelegenheid heeft om de kerk nogmaals te bekijken en uw vragen te stellen. We starten om 14.00 uur met een vrije inloop. Met een kop koffie/thee & wat lekkers is er tijd voor rondkijken en vragen. Er zijn dorpsgenoten aanwezig om u verder te helpen. Zo nu en dan wordt het orgel bespeeld en wordt er wat verteld over dit instrument.

Voor een verdiepingsslag hebben we de kunsthistoricus Dolf van Weezel Errens, die werkzaam is bij de provincie Fryslân als adviseur Erfgoed, gevraagd een korte inleiding te houden over het dorp en de kerk vanuit historisch perspectief. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en na te praten met elkaar.

Wat: openstelling kerk te Nijland
Wanneer: zondag 10 maart 2019
Voor wie: dorpsgenoten en andere belangstellenden
Tijd: inloop 14.00-15.00 uur
Tijd lezing: 15.00-15.30 uur (gratis)
Napraten: tot uiterlijk 17.00 uur

Het boek ‘De Nicolaaskerk van Nijland’ geschreven door Sytse ten Hoeve is die middag te koop voor € 20,= Graag contant betalen. Headerfoto: Hotze Punter