Momenteel bestaat het dagelijks bestuur uit drie personen die samen met incidenteel op te richten commissies de activiteiten organiseren.

Voor vragen en/ of ideeën kunt u contact opnemen met:
Secretariaat SCANN
P/a Singel 22
8771 SW NIJLAND
secretariaat@scan-nijland.nl

De activiteitencommissie gestart in januari 2019 bestaat uit de volgende personen: Taeke van Popta, Engelina Lever, Geertje Haringa, Truus Steenbruggen, Hans de Jong, Geartsje Tjeerdema & Lysbeth Andela.
De Nicolaaskerk is zondagmiddag 10 maart open voor publiek.