Het artistieke team van ‘Merakels fan Nijlân’ wordt gevormd door Caro Kroon en Hans Brans.

Caro Kroon
Caro is kunstenaar, theatermaker en performer en met haar theatercollectief Spoonk gevestigd in de Westerkerk in Leeuwarden. Waar zij met haar SPOONK Saloon een cultureel centrum in het hartje van de stad draait.

In opdracht van CH2018 heeft zij in 2013 de voorstelling “Koffers vol verhalen’ gemaakt met de bewoners van Nijland. Daarnaast maakte ze verschillende beeldende muziektheatervoorstellingen op bijzondere locaties waarvoor zij al meerdere malen een Gouden Gurbe in de wacht sleepte.
Met Hans Brans maakte zij in 2015 twee bijzondere theater-museumproducties voor Museum Drachten en het Fries Museum in Leeuwarden.
De laatste jaren maakt ze veelal in opdracht community-art voorstellingen o.a. MOLKE in Nijhuizum, Circus Bilgaardini en Adje in de wijk Bilgaard in Leeuwarden.
Daarbij is ze ook bezig in Namibië een pilotversie van een Theater& Kunst Opleiding te starten.
Ze is afgestudeerd aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam en volgt 2018/2020 een master-opleiding in Art & Education aldaar.

Hans Brans
Hans is toneelschrijver, recensent en dramaturg. Hij werkte jarenlang voor Keunstwurk ten behoeve van het Friese amateurtheater en de toneelschrijverij. Ook gaf hij les aan de Amateur Regie Opleiding. Op  zijn website vindt je naast veel toneelteksten, een aantal artikelen over theater en dramaturgie van zijn hand.

Naast de samenwerking met Caro Kroon schreef hij recentelijk het openluchttheater voor Spannum (‘It Kistje fan Roorda’) en Snakkerburen (‘In See fan Lân’) en in het kader van de Culturele Hoofdstad het locatietheater ‘De demonen van Ruurd Wiersma’, over de gelijknamige naïeve schilder uit Birdaard.

In ‘Merakels fan Nijlân’ werd het concept voor de voorstelling bedacht door Caro Kroon en Hans Brans, die samen ook voor de regie tekenen. De tekst van de voorstelling is van Hans Brans en de vormgeving wordt verzorgd Caro Kroon.

Bestuur
Het initiatief voor de voorstelling en het uitwerken van een projectvoorstel is afkomstig van dorpsgenoten Tryntje Tolsma-Feenstra, Cor Kooistra, Ruben van Koningsveld, Geertje Haringa en Taeke van Popta. De uitwerking en organisatie van de voorstelling is in handen van SCANN (Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk van Nijland).