Viermaal een tijdreis door de Nicolaaskerk

De Nicolaaskerk in Nijland is in oktober vier keer het decor van de theatervoorstelling ‘Merakels fan Nijlân’. Dit in het kader van Under de Toer, een serie culturele evenementen die in of bij een kerk spelen. Dit project is onderdeel van LF2018.

Als gids neem beppe Hinke ons mee, in een donkere oktobernacht door de 800 jaar oude Nicolaaskerk, langs de verhalen uit het verleden. Zoals het verhaal van de stichting van de kerk, wat pas lukte toen mensen de plek van de bouw overlieten aan het toeval.

Ruziënde dominees
Dertig spelers en muzikanten uit het dorp en een onbekend aantal vleermuizen loodsen de reizigers door de tijd. Met twee ossen bij de stichting van de kerk, een vreemde schoolklas in het koor, dominees die elkaar te lijf gaan in het voorportaal en de wonderbaarlijke redding van de scheefgezakte toren gaat het om een soms bizarre reis. De historische gegevens uit de voorstelling komen uit het boek over de geschiedenis van de Nicolaaskerk geschreven door historicus Sytse ten Hoeve uit Nijland.

Twee ossen
Gevonden voorwerpen en historische gebeurtenissen zijn de basis voor de verhalen. Na het droogvallen van de Middelzee wilden dorpsbewoners een kerk bouwen. Na diverse pogingen besloten vrome boeren om twee ossen los te laten en op de plek waar ze de volgende morgen stonden, de kerk te bouwen. Ook voorwerpen zoals een ingemetselde kruik en een archiefkist met twee sloten, vormen aanzet tot mooie verhalen.

De regie van de theatervoorstelling is in handen van Hans Brans en Caro Kroon van SPOONK. De eerste schreef ook de tekst en de laatste tekende voor de vormgeving. De voorstelling is uitgevoerd op vrijdag- en zaterdagavond 5, 6, 12 en 13 oktober 2018.

M.m.v.  Projectgroep Under de toer Nijlân, Toanielselskip Nijlân, CMV Excelsior, Gospelkoor Terra Nova, Protestantse gemeente Nijland, Dorpsbelang Nijland, Oranjevereniging Nijland en de inwoners van Nijland.
Artistieke leiding: Caro Kroon en Hans Brans.