Een van de voorwaarden voor deelname aan het project Under de toer is het opzetten van een samenwerking met een ander Europees dorp. Hierbij wordt gezocht naar een overeenkomst in fysieke zin, of anderszins.

Suurhusen (foto Wikipedia) is vooral bekend om de scheefstaande kerktoren.

De toren van de kerk van Nijland kreeg sedert het midden van de 19e eeuw te kampen met ernstige verzakking, waardoor afbraak dreigde. In 1865 bleek hij zo’n anderhalve meter uit het lood te hangen. Naar een vernuftig plan van de plaatselijke timmerknecht “lytse Fedde” Hokwerda kon de toren in 1866 echter in zijn geheel recht worden gezet.

De overeenkomst tussen de dorpen is dan ook de scheve toren en het aantal inwoners van ongeveer 1000 personen. In maart 2018 is het eerste bezoek geweest van de Nijlanders aan het Ostfriese dorp.