Ruim zeven-en-een halve eeuw oud is het dorp Nijland, of Terra Nova, dat ooit in het zuidelijkste puntje van de Middelzee lag, tussen Sneek en Bolsward. Even oud is de Nicolaaskerk, waar alles mee begon, en die alles heeft meegemaakt. Daar hebben zich heel wat mirakels afgespeeld. Geschiedenissen die in de hoeken en nissen, tussen de voegen en de balken zijn blijven hangen. Geen kerk in Friesland die zo uitgebreid beschreven is als deze kerk in het boek van de Friese historicus Sytse ten Hoeve. Het boek vormde de inspiratiebron voor een avontuurlijk tocht naar de mensen achter de woorden en de wonderen achter de muren.

Als het donker is, nemen beppe Hinke en haar beppesizzer Maaike het publiek mee op hun nachtelijke tocht door de kerk, op zoek naar een verloren geliefde. Ze ontmoeten de twee ossen uit het wonderlijke verhaal van de stichting van de kerk. Ze ontdekken een vreemde schoolklas in het koor, de wonderbaarlijke redding van de scheefgezakte toren, een geheimzinnige kruik achter een muur en een bijzondere dominee die op miraculeuze wijze een kerkscheuring voorkwam. Onderweg horen ze zeldzame klanken en zien ze aparte lichtschijnsels.
Zo komen de tijdreizigers op plekken waar geen bezoeker of kerkganger ooit komt en ervaren iets van de eeuwen die de kerk en de toren in stilte met zich mee torsen, als twee ossen onder het juk.

M.m.v.  Projectgroep Under de toer Nijlân, Toanielselskip Nijlân, CMV Excelsior, Gospelkoor Terra Nova, Protestantse gemeente Nijland, Dorpsbelang Nijland, Oranjevereniging Nijland en de inwoners van Nijland. Artistieke leiding: Caro Kroon en Hans Brans.