Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk Nijland (SCANN)

SCANN is in 2017 opgericht door een aantal dorpsgenoten met als doel het organiseren en ondersteunen van culturele activiteiten in en rondom de Nicolaaskerk in Nijland. Op deze manier kunnen meer mensen genieten van het markante gebouw en haar prachtige interieur.

De Nicolaaskerk is eigendom van de Protestantse Gemeente Nijland. Bij het organiseren van activiteiten wordt samen met de kerkenraad gekeken of de activiteiten passend zijn bij de doelstelling.

De stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het organiseren van activiteiten
– het ondersteunen van activiteiten
– het onderhouden van contacten met belanghebbenden en betrokkenen bij activiteiten
– alle andere voorkomende activiteiten die verbonden zijn met de doelstelling

Bestuur
Momenteel bestaat het dagelijks bestuur uit drie personen die samen met incidenteel op te richten commissies de activiteiten organiseren.
Voor vragen en/ of ideeën kunt u contact opnemen met:
Secretariaat SCANN
P/a Singel 22
8771 SW NIJLAND
secretariaat@scan-nijland.nl