Momenteel is het dorpsfeest in Nijland georganiseerd door de Oranjevereniging Nijland.
Overal wapperen vlaggen zowel op de toren van de kerk als bij de huizen. Hierboven de dorpsvlag van Dorpsbelang Nijland met een ‘oksekop’. De twee ossen uit het verhaal van de bouw van de kerk komen ook in de voorstelling voorbij. Het verhaal staat beschreven in het boek de geschiedenis van de Nicolaaskerk te Nijland door historicus Sytse ten Hoeve. Hierin wordt beschreven dat de bouw van de kerk meerdere malen werd gesaboteerd. Daarop besloten vrome boeren om twee ossen aan elkaar gebonden op een avond los te laten. Op de plek waar zij ‘s morgens werden gevonden, is de kerk toen gebouwd.